• Users Online: 1033
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Epidemiology of extrapulmonary and disseminated tuberculosis in a tertiary care center in Oman

Gaifer Zied

Year : 2017| Volume: 6| Issue : 2 | Page no: 162-166

   This article has been cited by
 
1 Anemia in tuberculosis cases: A biomarker of severity?
Edson Beyker de Mendonça,Carolina AranaStanis Schmaltz,Flavia Marinho Sant’Anna,Alexandre Gomes Vizzoni,Daniela Palheiro Mendes-de-Almeida,Raquel de Vasconcellos Carvalhaes de Oliveira,Valeria Cavalcanti Rolla,Frederick Quinn
PLOS ONE. 2021; 16(2): e0245458
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Epidemiological profile of tuberculosis in Iraq during 2011-2018
Zainab A. Ali,Mohammed J. Al-Obaidi,Fadhaa O. Sameer,Ahmed A. Mankhi,Khawla I. Mishaæal,Iftikhar A. Jassim,Estabraq A. Taqi,Ali H. Ad’hiah
Indian Journal of Tuberculosis. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Community-based active tuberculosis case finding using symptoms-based screening tool in the Volta Region, Ghana
George Edward Ntow,Margaret Kweku,Enoch Aninagyei,Kwabena O. Duedu
International Journal of Infectious Diseases. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Mycobacterium tuberculosis burden, multidrug resistance pattern, and associated risk factors among presumptive extrapulmonary tuberculosis cases at Dessie Referral Hospital, Northeast Ethiopia
Endalkachew Tedla,Getnet Ayalew
The Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis. 2020; 69(3): 449
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 The epidemiology of extrapulmonary tuberculosis in China: A large-scale multi-center observational study
Wanli Kang,Jiajia Yu,Jian Du,Song Yang,Hongyan Chen,Jianxiong Liu,Jinshan Ma,Mingwu Li,Jingmin Qin,Wei Shu,Peilan Zong,Yi Zhang,Yongkang Dong,Zhiyi Yang,Zaoxian Mei,Qunyi Deng,Pu Wang,Wenge Han,Meiying Wu,Ling Chen,Xinguo Zhao,Lei Tan,Fujian Li,Chao Zheng,Hongwei Liu,Xinjie Li,Ertai A,Yingrong Du,Fenglin Liu,Wenyu Cui,Quanhong Wang,Xiaohong Chen,Junfeng Han,Qingyao Xie,Yanmei Feng,Wenyu Liu,Peijun Tang,Jianyong Zhang,Jian Zheng,Dawei Chen,Xiangyang Yao,Tong Ren,Yan Li,Yuanyuan Li,Lei Wu,Qiang Song,Mei Yang,Jian Zhang,Yuanyuan Liu,Shuliang Guo,Kun Yan,Xinghua Shen,Dan Lei,Yanli Zhang,Xiaofeng Yan,Liang Li,Shenjie Tang,Hasnain Seyed Ehtesham
PLOS ONE. 2020; 15(8): e0237753
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Tuberculosis in people with rheumatic disease in Finland 1995–2007: a nationwide retrospective register study
Marjo Vuorela,Nina J Mars,Juha Salonen,Markku J Kauppi
Rheumatology Advances in Practice. 2019; 3(2)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Immune Biomarkers for Diagnosis and Treatment Monitoring of Tuberculosis: Current Developments and Future Prospects
Yean K. Yong,Hong Y. Tan,Alireza Saeidi,Won F. Wong,Ramachandran Vignesh,Vijayakumar Velu,Rajaraman Eri,Marie Larsson,Esaki M. Shankar
Frontiers in Microbiology. 2019; 10
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 A Case of Fever of Unknown Origin Following Cardiac Arrest With Diagnosis Revealed on Autopsy
Daisuke Furukawa,Owen McBride,Casey Kaneshiro,Jaime Betancourt
Infectious Diseases in Clinical Practice. 2018; 26(5): 297
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article